نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی را بنویسید

درس کده

نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی را بنویسید

نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی:

 

جواب فعالیت ۱ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷ درس ۲ دفاعی نهم

۱- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمد

۲-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب

۳-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی

۴-آشنایی با مسایل روز دنیا 
این ها نمونه هایی از آمادگی  نظامی سیاسی اقتصادی است اگر شما نیز نمونه های دیگری میشناسید از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال کنید