نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی را بنویسید

درس کده

نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی را بنویسید

نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی:

 

جواب فعالیت ۱ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷ درس ۲ دفاعی نهم

۱- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمد

۲-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب

۳-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی

۴-آشنایی با مسایل روز دنیا 
این ها نمونه هایی از آمادگی  نظامی سیاسی اقتصادی است اگر شما نیز نمونه های دیگری میشناسید از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال کنید


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید