نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی

درس کده

نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی

نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی:

جواب فعالیت ۱ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷ درس ۲ دفاعی نهم

الف-شرکت در مجالس مذهبی ب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نمایید ج-در همه کارها بر خداوند توکل نماییم د – بالا بردن روحیه رزمندگان از طریق مداحی
این ها نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی است اگر شما نیز نمونه های دیگری میشناسید از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال کنید


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید