جواب موقعیت 3 درس 1 صفحه 11 دفاعی نهم

درس کده

جواب موقعیت 3 درس 1 صفحه 11 دفاعی نهم

جواب موقعیت ۳ درس ۱ صفحه ۱۱ دفاعی نهم
اگر پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس انتظامی یا کلانتری ها در جامعه حضور نداشته باشند اگر روزی نیروهای مسلح کشور از مرزهای آبی خشکی و هوایی کشورمان مراقبت نکنند چه اتفاقاتی را پیش بینی می کنید؟
مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمی شود و باعث ایجاد ترافیک می شود
باعث هرج و مرج واختلاف در بین مردم می شود .
دشمنان به فکر تجاوز به کشور ما می افتند و امنیت کشور ما از بین می رود .
باعث هرج و مرج در جامعه میشود و مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمیشوند- دشمنان به فکر تجاوز به کشور ما می افتند و امنیت کشور  از بین می رود 


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید