جواب فعالیت 1 صفحه 17 درس 2 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت 1 صفحه 17 درس 2 دفاعی نهم

نمونه هایی از آمادگی نظامی سیاسی اقتصادی:

 

جواب فعالیت ۱ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷ درس ۲ دفاعی نهم

۱- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمد

۲-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب

۳-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی

۴-آشنایی با مسایل روز دنیا 
این ها نمونه هایی از آمادگی  نظامی سیاسی اقتصادی است اگر شما نیز نمونه های دیگری میشناسید از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی:

جواب فعالیت ۱ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷ درس ۲ دفاعی نهم

الف-شرکت در مجالس مذهبی ب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نمایید ج-در همه کارها بر خداوند توکل نماییم د – بالا بردن روحیه رزمندگان از طریق مداحی
این ها نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی است اگر شما نیز نمونه های دیگری میشناسید از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال کنید


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید