جواب فعالیت 1 صفحه 10 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت 1 صفحه 10 دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱  صفحه ۱۰ دفاعی نهم

با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین  غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند؟ نتیجه گیری و یادداشت کنید

 

برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و غیر طبیعی مانند حیوانات درنده سیل گرما و سرمای بیش از حد

در آن زمان عار ها از نظر امنیت بهترین پناهگاه بوده اند



به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید