ایجاد امنیت برای منزل مسکونی

درس کده

ایجاد امنیت برای منزل مسکونی

جواب موقعیت ۱ درس ۱ دفاعی نهم

جواب موقعیت ۱ صفحه ۱۰ دفاعی نهم

 

اگر ایجاد امنیت برای منزل مسکونی تان به شما واگذار شود.راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهید

 

قفل کردن در ها – استفاده از دزدگیر و دوربین مداربسته-استفاده از نرده-از ورودی مقاوم استفاده کنیم-از سالم بودن لوله های گاز مطمعن شویم و …به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید