اگر ایجاد امنیت برای منزل مسکونی تان به شما واگذار شود راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهید

درس کده

اگر ایجاد امنیت برای منزل مسکونی تان به شما واگذار شود راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهید

جواب موقعیت ۱ درس ۱ دفاعی نهم

جواب موقعیت ۱ صفحه ۱۰ دفاعی نهم

 

اگر ایجاد امنیت برای منزل مسکونی تان به شما واگذار شود.راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهید

 

قفل کردن در ها – استفاده از دزدگیر و دوربین مداربسته-استفاده از نرده-از ورودی مقاوم استفاده کنیم-از سالم بودن لوله های گاز مطمعن شویم و …



به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید