امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟

درس کده

امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟

جواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نهم
جواب قعالیت ۳ صفحه ۱۴ دفاعی نهم
امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟
نفوذ فرهنگی – تجریم اقتصادی – فساد و فحشا – حمله نظامی- حملات تروریستی -الودگی هوا
این خطرات امروزه جامعه و کشور ما را تحدید میکنند
اگر شما نیز خطرات دیگری را میشناسد از قسمت نظرات برای ما ارسال کنید


به سایت درس کده خوش آمدید لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید