امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟

درس کده

امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟

جواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نهم
جواب قعالیت ۳ صفحه ۱۴ دفاعی نهم
امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟
نفوذ فرهنگی – تجریم اقتصادی – فساد و فحشا – حمله نظامی- حملات تروریستی -الودگی هوا
این خطرات امروزه جامعه و کشور ما را تحدید میکنند
اگر شما نیز خطرات دیگری را میشناسد از قسمت نظرات برای ما ارسال کنید


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید